ackinos logo

ACKINOS

Praktijk voor acupunctuur, kinesitherapie en osteopathie

Wat is causopractie

Causopractie

Maar al te vaak hebben we gezondheidsklachten die moeilijk weggaan, niet te verklaren zijn, chronisch worden,... Klassiek weet men met deze functionele klachten ook niet altijd raad. Denk maar aan problemen met de luchtwegen, spijsvertering, vermoeidheid,... Geneesmiddelen die de symptomen behandelen of onderdrukken hebben hierbij vaak een tijdelijk effect.
We zijn allemaal onderweg. Naar een bloeiende carrière. Naar de renovatie van ons droomhuis. Naar een uitgebreide vriendenkring. Naar de realisatie van meer ambities dan ooit. We zitten op de snelweg van een hypermoderne samenleving. Een snelweg die de afgelopen decennia heeft ingehakt op alles wat deze aardbol ons aanreikt voor een gezond evenwicht. Een snelweg die zijn tol eist. Ook van ons lichaam en onze geest. We happen roet en staan stijf van de stress. Lage rugpijn en fijn stof zijn ingeburgerde begrippen. Instant medicatie de norm. We stapelen de toxines op en bestrijden de kwalen die ze veroorzaken … met nog meer toxines.
Wat als we begrippen als ‘instant’, ‘hier en nu’,... heel even opzij schoven en de tijd namen? Om na te gaan wat nu precies die hoofdpijn en ellendige vermoeidheid veroorzaakt. Om eerst grondig te onderzoeken wat ervoor zorgt dat je “uit balans” bent. Samen met iemand die zich jarenlang heeft verdiept in het ‘waarom’ van onze hedendaagse klachten en ze remedieert op een natuurlijke manier.

Causopractie is een vernieuwende vorm van zorg.

Het herkadert de traditionele zorg in functie van de hedendaagse klachten van de patiënt, die tegenwoordig vaak te maken hebben met stress, vervuiling of ongezonde leefgewoonten. Causopractie wordt uitgeoefend door een causopractor. Hij onderzoekt welke factoren een oorzakelijke bijdrage hebben tot het ontstaan van jouw klacht en behandelt deze naargelang. Daarbij houdt hij rekening met biomechanische, mentaal/emotionele, energetische én biochemische factoren en hun interactie. Dit met het doel om jouw klachten op een oorzakelijke manier te behandelen. Hij werkt ook preventief, om toekomstige klachten te vermijden. Daarbij blijft hij altijd trouw aan de wetten van ‘Oorzaak en Gevolg’.

De causopractor zal stelselmatig de oorzakelijke evolutie van je klacht in kaart brengen. Ziek worden heeft immers zelden één rechtlijnige oorzaak. Daarom onderzoekt de causopractor alle mogelijke componenten die een storing kunnen veroorzaken:

Causopractie Causopractie

Behandelingstechnieken

Ook de samenwerking tussen deze verschillende componenten wordt onderzocht. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en bepalen volledig hoe we functioneren.
Eens vastgesteld welke stoorzenders er zijn, kunnen deze worden behandeld. Vergelijk het proces met het afbreken van een appartementsgebouw. Startende op de bovenste verdieping, wordt er onderzocht welke storende factoren er aanwezig zijn die aanleiding geven tot jouw klacht. Deze stoorzenders worden behandeld, zodat je toegang krijgt tot de onderliggende verdieping. Door dit proces te herhalen, kan de fundering of ware kern van jouw probleem naar boven komen en aldus oorzakelijk behandeld worden.
Daar Causopractie alle verschillende componenten van oorzakelijke factoren in kaart brengt, is Causopractie bij uitstek een interdisciplinaire vorm van zorg. Op basis van zijn specifieke basiskennis en de causale achtergrond van een klachtenbeeld, zal de causopractor gericht samenwerken en doorverwijzen naar andere takken binnen de gezondheidszorg. Er wordt steeds gestreefd naar een optimale multidisciplinaire samenwerking.
Neem zeker eens een kijkje op: www.causopractie.org

osteopathie